Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 10 Con số: 0 đến 10

Từ vựng

Số
shù zì 数字
1
yī 一
2
èr 二
3
sān 三
4
sì 四
5
wŭ 五
6
liù 六
7
qī 七
8
bā 八
9
jiŭ 九
10
shí 十