Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hoa :: Bài học 3 Bắt đầu: Hãy nói chậm hơn

Từ vựng

Nói chậm
qĭng màn yī diăn shuō 请慢一点说
Tôi không hiểu
wŏ bù míng bái 我不明白
Bạn có hiểu không?
nĭ míng bai mā 你明白吗?
Chắc chắn
dāng rán 当然
Vui lòng nhắc lại
qĭng chóng fù yī biàn 请重复一遍
Một lần nữa
zài yī cì 再一次
Từng từ một
zhú zì de 逐字的
Chậm rãi
màn yī diăn 慢一点
Bạn nói như thế nào?
nĭ zĕn me shuō 你怎么说?
Nó có nghĩa là gì?
nà ge shì shén me yì si 那个是什么意思?
Bạn đã nói gì?
nĭ shuō shén me 你说什么?
Bạn có câu hỏi không?
nĭ yŏu wèn tí mā 你有问题吗?