Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 105 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 105. Việc làm: thuật ngữ điều hướng

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Back
Quay lại
Forward
Tiếp theo
Save
Lưu
Surf (web)
Lướt
Download
Tải về
Run (execute)
Thực hiện
Click
Nhấp vào
Drag
Kéo
Drop
Thả
Updated
Đã cập nhật
Update
Cập nhật
Drop down menu
Trình đơn thả xuống
Stop
Dừng lại