Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 100 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 100. Văn phòng: Nội thất

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Table
Bàn
Wastepaper basket
Giỏ giấy loại
Chair
Ghế
Loudspeaker
Loa
Flag
Cờ
Is this his desk?
Đây là bàn làm việc của anh ấy phải không?
Message
Tin nhắn
Lamp
Đèn
Light
Ánh sáng