Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 100 Văn phòng: Nội thất

Từ vựng

Bàn
Table
Giỏ giấy loại
Wastepaper basket
Ghế
Chair
Loa
Loudspeaker
Cờ
Flag
Đây là bàn làm việc của anh ấy phải không?
Is this his desk?
Tin nhắn
Message
Đèn
Lamp
Ánh sáng
Light