Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 98 Văn phòng: Thiết bị

Từ vựng

Cái kéo ở đâu?
Where are the scissors?
Cái gọt bút chì
Pencil sharpener
Ghim giấy
Paperclip
Tôi cần một cây bút
I need a pen
Sổ tay
Writing pad
Thước kẻ
Ruler
Phong bì
Envelope
Tem
Stamp
Keo dán
Glue
Cục tẩy
Eraser