Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 98 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 98. Văn phòng: Thiết bị

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Where are the scissors?
Cái kéo ở đâu?
Pencil sharpener
Cái gọt bút chì
Paperclip
Ghim giấy
I need a pen
Tôi cần một cây bút
Writing pad
Sổ tay
Ruler
Thước kẻ
Envelope
Phong bì
Stamp
Tem
Glue
Keo dán
Eraser
Cục tẩy