Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 97 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 97. Văn phòng: Trang thiết bị

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Fax machine
Máy fax
Photocopier
Máy photo
Telephone
Điện thoại
Typewriter
Máy đánh chữ
Computer
Máy tính
Screen
Màn hình
Is the printer working?
Máy in có hoạt động không?
Disk
Đĩa
Calculator
Máy tính