Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 96 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 96. Bác sĩ: Nhờ giúp đỡ

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Take two pills a day
Uống 2 viên mỗi ngày.
Are you the nurse?
Bạn là y tá phải không?
Is the doctor in?
Bác sĩ có ở trong đó không?
Are you the nurse (female)?
Bạn là nữ ý tá phải không?
Is it serious?
Nó có nghiêm trọng không?
I don't know what I have
Tôi không biết tôi bị làm sao
I have lost my glasses
Tôi bị mất kính
Can you replace them right away?
Bạn có thể thay chúng ngay được không?
Do I need a prescription?
Tôi có cần toa thuốc của bác sĩ không?
Is there a pharmacy nearby?
Có hiệu thuốc nào gần đây không?
I need something for a cold
Tôi cần một ít thuốc cảm lạnh
Thank you for your help
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn
How much do I owe you?
Tôi nợ bạn bao nhiêu?