Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 96 Bác sĩ: Nhờ giúp đỡ

Từ vựng

Uống 2 viên mỗi ngày.
Take two pills a day
Bạn là y tá phải không?
Are you the nurse?
Bác sĩ có ở trong đó không?
Is the doctor in?
Bạn là nữ ý tá phải không?
Are you the nurse (female)?
Nó có nghiêm trọng không?
Is it serious?
Tôi không biết tôi bị làm sao
I don't know what I have
Tôi bị mất kính
I have lost my glasses
Bạn có thể thay chúng ngay được không?
Can you replace them right away?
Tôi có cần toa thuốc của bác sĩ không?
Do I need a prescription?
Có hiệu thuốc nào gần đây không?
Is there a pharmacy nearby?
Tôi cần một ít thuốc cảm lạnh
I need something for a cold
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn
Thank you for your help
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
How much do I owe you?