Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 92 Nghỉ: Ở nông thôn

Từ vựng

Ở nông thôn
In the country
Cánh đồng
Field
Trang trại
Farm
Nông dân
Farmer
Máy kéo
Tractor
Bầu trời thật đẹp
The sky is beautiful
Có rất nhiều sao
There are so many stars
Trăng tròn
It is a full moon
Tôi yêu mặt trời
I love the sun