Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 91 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 91. Kỳ nghỉ: Côn trùng

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

I do not like insects
Tôi không thích côn trùng
Bee
Ong
Are there always so many flies?
Luôn có nhiều ruồi vậy à?
What type of spider?
Loại nhện nào?
Worm
Sâu
Butterfly
Bướm
Ladybug
Bọ rùa
Ant
Kiến
Caterpillar
Sâu bướm
Cockroaches are dirty
Gián là loài bẩn
This is mosquito repellent
Đây là thuốc đuổi muỗi
This is insect repellent
Đây là thuốc chống côn trùng