Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 90 Kỳ nghỉ: Động vật hoang dã

Từ vựng

Có rất nhiều ếch ở đây
There are many frogs here
Vịt
Duck
Đó là những con dê phải không?
Are those goats?
Vẹt có thể nói chuyện không?
Can the parrot talk?
Rùa nước
Turtle
Khỉ
Monkey
Rắn có độc không?
Is the snake poisonous?
Thằn lằn
Lizard
Chuột
Mouse
Cá sấu
Crocodile