Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 89 Kì nghỉ: động vật nuôi

Từ vựng

Động vật
Animals
Bạn có một con chó không?
Do you have a dog?
Tôi dị ứng với mèo
I am allergic to cats
Tôi có một con chim
I have a bird
Thỏ
Rabbit
Gà mái
Hen
Gà trống
Rooster
Ngựa
Horse
Tôi thích ngựa
I like horses
Heo
Pig