Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 88 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 88. Kì nghỉ: Các hoạt động cơ bản

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

I like to play checkers
Tôi thích chơi cờ
I want to play cards
Tôi muốn chơi bài
I don’t like to play chess
Tôi không thích chơi cờ
I don’t need to go to the restaurant
Tôi không cần đến nhà hàng
I like to fly a kite
Tôi thích thả diều
I don’t like mountain climbing
Tôi không thích leo núi
I like to ride a bike
Tôi thích đi xe đạp
I don’t want to play video games
Tôi không muốn chơi trò chơi trên video
I like to dance
Tôi thích khiêu vũ
I like to play
Tôi thích chơi
I need to go back home
Tôi cần trở về nhà
I need to go to sleep
Tôi cần đi ngủ
I like to write poems
Tôi thích viết thơ