Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 88 Kì nghỉ: Các hoạt động cơ bản

Từ vựng

Tôi thích chơi cờ
I like to play checkers
Tôi muốn chơi bài
I want to play cards
Tôi không thích chơi cờ
I don’t like to play chess
Tôi không cần đến nhà hàng
I don’t need to go to the restaurant
Tôi thích thả diều
I like to fly a kite
Tôi không thích leo núi
I don’t like mountain climbing
Tôi thích đi xe đạp
I like to ride a bike
Tôi không muốn chơi trò chơi trên video
I don’t want to play video games
Tôi thích khiêu vũ
I like to dance
Tôi thích chơi
I like to play
Tôi cần trở về nhà
I need to go back home
Tôi cần đi ngủ
I need to go to sleep
Tôi thích viết thơ
I like to write poems