Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 87 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 87. Ki nghỉ: Tôi cần

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

I need to go for a walk
Tôi cần phải đi bộ
I am going for a walk
Tôi sẽ đi bộ
I don’t need to watch television
Tôi không cần xem tivi
I don’t need to watch the movie
Tôi không cần xem phim
I need to use the computer
Tôi cần sử dụng máy tính
I need to cross the street
Tôi cần sang đường
I need to spend money
Tôi cần tiêu tiền
I need to send it by mail
Tôi cần gửi qua đường bưu điện
I need to stand in line
Tôi cần đứng xếp hàng
I don’t need to deposit money into the bank
Tôi không cần gửi tiền vào ngân hàng