Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 86 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 86. Kì nghỉ: Những điều tôi muốn làm

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

I like to take pictures
Tôi thích chụp ảnh
I like to play the guitar
Tôi thích chơi guitar
I don’t like to knit
Tôi không thích đan
I don’t like to paint
Tôi không thích vẽ
I like to read
Tôi thích đọc
I don’t like to make model airplanes
Tôi không muốn làm máy bay mô hình
I like to listen to music
Tôi thích nghe nhạc
I like to collect stamps
Tôi thích sưu tập tem
I don’t like to sing
Tôi không thích hát
I like to draw
Tôi thích vẽ