Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 86 Kì nghỉ: Những điều tôi muốn làm

Từ vựng

Tôi thích chụp ảnh
I like to take pictures
Tôi thích chơi guitar
I like to play the guitar
Tôi không thích đan
I don’t like to knit
Tôi không thích vẽ
I don’t like to paint
Tôi thích đọc
I like to read
Tôi không muốn làm máy bay mô hình
I don’t like to make model airplanes
Tôi thích nghe nhạc
I like to listen to music
Tôi thích sưu tập tem
I like to collect stamps
Tôi không thích hát
I don’t like to sing
Tôi thích vẽ
I like to draw