Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 85 Bãi biển: Tôi muốn tắm nắng

Từ vựng

Tôi muốn chơi lướt ván nước
I want to go water skiing
Tôi muốn tắm nắng
I want to sunbathe
Tôi không muốn đi câu cá
I don’t want to go fishing
Tôi không muốn đi bơi
I don’t want to go swimming
Tôi muốn đi đến công viên
I want to go to the park
Tôi muốn đi đến hồ
I want to go to the lake
Tôi không muốn đi cắm trại
I don’t want to go camping
Tôi muốn đi thuyền buồm
I don’t want to go sailing
Tôi muốn đi chèo thuyền
I want to go boating
Tôi muốn trượt tuyết
I want to ski
Tôi muốn đi du lịch
I want to travel