Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 85 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 85. Bãi biển: Tôi muốn tắm nắng

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

I want to sunbathe
Tôi muốn tắm nắng
I want to go water skiing
Tôi muốn chơi lướt ván nước
I don’t want to go fishing
Tôi không muốn đi câu cá
I don’t want to go swimming
Tôi không muốn đi bơi
I want to go to the park
Tôi muốn đi đến công viên
I want to go to the lake
Tôi muốn đi đến hồ
I don’t want to go camping
Tôi không muốn đi cắm trại
I don’t want to go sailing
Tôi muốn đi thuyền buồm
I want to go boating
Tôi muốn đi chèo thuyền
I want to ski
Tôi muốn trượt tuyết
I want to travel
Tôi muốn đi du lịch