Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 83 Bãi biển: Hãy đi bơi

Từ vựng

Nước
Water
Bể bơi
Pool
Người cứu hộ ở bể bơi, bãi biển
Lifeguard
Kickboard
Surfboard
Ống thở
Snorkel
Lặn có ống thở
Snorkeling
Lướt sóng
Surfing
Bơi
Swimming
Lặn
Diving