Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 82 Bãi biển: Động vật biển

Từ vựng

Vỏ sò
Seashell
Cá ngựa
Seahorse
Cá voi
Whale
Cua
Crab
Cá heo
Dolphin
Hải cẩu
Seal
Sao biển
Starfish
Fish
Cá mập
Shark
Con sứa
Jellyfish