Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 80 Bãi biển: Tắm nắng

Từ vựng

Tại bãi biển
At the beach
Tắm nắng
Sunbathe
Biển
Sea
Sóng
Wave
Sand
Sand
Hoàng hôn
Sunset
Đảo
Island
Hồ
Lake
Đại dương
Ocean
Cảng
Port
Vịnh
Bay
Bờ biển
Coast
Thủy triều lên
High tide
Thủy triều xuống
Low tide
Khăn
Towels