Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 75 Thực phẩm: Tại hiệu bánh

Từ vựng

Tôi không thể ăn đường
I can’t eat sugar
Ngũ cốc
Cereal
Bánh quy
Cookie
Đường
Sugar
Bánh mì que
Baguette
Tôi không được phép ăn đường
I am not allowed to eat sugar
Bánh rán vòng
Doughnut
Lăn
Roll
Bánh tạc
Tart
Món tráng miệng
Dessert
Bánh
Cake
Bánh ngô
Tortilla
Bánh xăng-uých
Sandwich
Bánh mì
Bread