Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 68 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 68. Nhà hàng: Thanh toán

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Eat
Ăn
Drink
Uống
Can I speak with the manager?
Tôi có thể nói chuyện với người quản lý không?
What is this?
Đây là cái gì?
Bill
Hóa đơn
Tip
Tiền boa
Can I pay with a credit card?
Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không?
How much do I owe you?
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
The bill, please
Vui lòng cho xin hóa đơn
Do you have another credit card?
Ông có thẻ tín dụng khác không?
I need a receipt
Tôi cần một tờ biên lai
Where is the bathroom?
Nhà tắm ở đâu?
Exit
Lối ra
Entrance
Lối vào
Thank you for the good service
Cảm ơn bạn vì đã phục vụ tốt