Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 65 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 65. Nhà hàng: Đồ ăn như thế nào?

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Can you bring me fruit?
Bạn có thể lấy giúp tôi trái cây không?
This is dirty
Cái này bẩn quá
Can you give me some more water?
Bạn có thể lấy thêm cho tôi chút nước không?
That was delicious
Món kia ngon thật
Is it spicy?
Nó có cay không?
Is the fish fresh?
Cá có tươi không?
Are they sweet?
Chúng có ngọt không?
Sour
Chua
The food is cold
Thức ăn bị nguội
It is cold
Nó bị nguội