Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 65 Nhà hàng: Đồ ăn như thế nào?

Từ vựng

Bạn có thể lấy giúp tôi trái cây không?
Can you bring me fruit?
Cái này bẩn quá
This is dirty
Bạn có thể lấy thêm cho tôi chút nước không?
Can you give me some more water?
Món kia ngon thật
That was delicious
Nó có cay không?
Is it spicy?
Cá có tươi không?
Is the fish fresh?
Chúng có ngọt không?
Are they sweet?
Chua
Sour
Thức ăn bị nguội
The food is cold
Nó bị nguội
It is cold