Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 64 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 64. Nhà hàng: Gọi món ăn

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

The meat is raw
Thịt vẫn sống
I like it rare
Tôi thích nó chín tái
I like it medium
Tôi thích nó chín vừa
Well-done
Chín kỹ
I would like to try a regional dish
Tôi muốn thử một món ăn địa phương
I have allergies to different foods
Tôi bị dị ứng với các loại thức ăn khác nhau
What ingredients does it have?
Thành phần của nó gồm những gì?
What type of meat do you have?
Bạn có loại thịt nào?