Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 62 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 62. Nhà hàng: Tìm một nhà hàng

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Where is there a good restaurant?
Ở đâu có một nhà hàng tốt?
We need a table for four
Chúng tôi cần một bàn cho bốn người
I would like to reserve a table for two
Tôi muốn đặt bàn cho hai người
Waiter
Bồi bàn (nam)
Waitress
Bồi bàn (nữ)
May I see the menu?
Tôi có thể xem thực đơn không?
What do you recommend?
Bạn giới thiệu món nào?
What is included?
Món này gồm những gì?
Does it come with a salad?
Nó có kèm salad không?
What is the soup of the day?
Món súp của ngày là gì?
What are today’s specials?
Món đặc biệt của ngày hôm nay là gì?
What would you like to eat?
Ông muốn ăn gì?
The dessert of the day
Món tráng miệng trong ngày là gì?