Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 59 Mua sắm: Thêm quần áo

Từ vựng

Quần dài
Pants
Bạn có bán áo mưa không?
Do you sell raincoats?
Váy
Skirt
Áo thun
T-shirt
Mũ lưỡi trai
Cap
Hat
Ví đầm
Purse
Giày
Shoes