Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 57 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 57. Mua sắm: Hãy cho tôi xem

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

I am going shopping
Tôi đang đi mua sắm
Where is the main shopping area?
Khu vực mua sắm chính ở đâu?
I want to go to the shopping center
Tôi muốn đi đến trung tâm mua sắm
Can you help me?
Bạn có thể giúp tôi không?
I am just looking
Tôi chỉ xem thôi
Could you show me some shirts?
Bạn có thể cho tôi xem vài cái áo sơ mi không?
Where is the changing room?
Phòng thay đồ ở đâu?
Can I try it on?
Tôi có thể mặc thử không?
The color doesn't suit me
Màu sắc không phù hợp với tôi
Do you have it in another color?
Bạn có chiếc này màu khác không?
I like it
Tôi thích nó
I don’t like it
Tôi không thích nó