Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 56 Tham quan: Địa điểm

Từ vựng

Núi lửa
Volcano
Dãy núi
Mountain range
Sông
River
Bán đảo
Peninsula
Bãi biển
Beach
Đầm lầy
Marsh
Hồ
Lake
Sa mạc
Desert
Thác nước
Waterfall