Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 55 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 55. Quanh thành phố: Giao thông

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Transportation
Giao thông
I need a taxi
Tôi cần một xe taxi
I need to go to the Hyatt hotel
Tôi cần phải đi đến khách sạn Hyatt
How much is the fare?
Giá vé là bao nhiêu?
Traffic
Giao thông
Helicopter
Máy bay trực thăng
Airplane
Máy bay
Train
Xe lửa
Subway station
Ga xe điện ngầm
Bicycle
Xe đạp
Truck
Xe tải
Car
Xe hơi
Parking garage
Gara đỗ xe
Parking meter
Cột thu phí đỗ xe