Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 54 Quanh thành phố: Trong quán bar

Từ vựng

Tôi có thể mời bạn uống chút gì đó không?
Can I buy you a drink?
Có phí vào cửa không?
Is there an admission charge?
Làm ơn cho một bia
A beer, please
Tôi muốn một ly vang đỏ
I would like a glass of red wine
Loại bia nào?
What type of beer?
Vang trắng
White wine
Tôi cần một đồ uống
I need a drink
Bạn có muốn nhảy không?
Would you like to dance?
Có, tôi muốn nhảy
Yes, I want to dance
Tôi không muốn nhảy
I don’t want to dance
Tôi đang lo lắng
I am worried
Tôi không tìm thấy bố tôi
I can’t find my dad
Tôi bị lạc
I am lost
Xin vui lòng chờ tôi
Please wait for me
Tôi cần cảnh sát
I need the police
Cứu!
Help!