Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 53 Quanh thành phố: Trên đường phố

Từ vựng

Đường phố
Street
Tín hiệu giao thông
Traffic sign
Đèn giao thông
Traffic light
Khách bộ hành
Pedestrian
Đại lộ
Avenue
Vỉa hè
Sidewalk
Phòng vệ sinh
Toilets
Phòng tắm
Bathroom