Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 52 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 52. Quanh thành phố: Ở đâu?

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Where is the bus stop?
Bến xe buýt ở đâu
What is the next stop?
Bến tiếp theo là gì?
Is this my stop?
Đây có phải là bến của tôi không?
Excuse me, I need to get off here
Xin lỗi, tôi cần xuống ở đây
Where is the museum?
Bảo tàng ở đâu?
Public telephone
Điện thoại công cộng
Is there a phone directory?
Có danh bạ điện thoại không?
Do you sell magazines in English?
Bạn có bán tạp chí bằng tiếng Anh?
What time does the movie start?
Mấy giờ phim bắt đầu?
I would like four tickets please
Làm ơn cho tôi bốn vé
Is the movie in English?
Bộ phim bằng tiếng Anh phải không?
Popcorn
Bắp rang
Where can I find a pharmacy?
Tôi có thể tìm một hiệu thuốc ở đâu?