Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 52 Quanh thành phố: Ở đâu?

Từ vựng

Bến xe buýt ở đâu
Where is the bus stop?
Bến tiếp theo là gì?
What is the next stop?
Đây có phải là bến của tôi không?
Is this my stop?
Xin lỗi, tôi cần xuống ở đây
Excuse me, I need to get off here
Bảo tàng ở đâu?
Where is the museum?
Điện thoại công cộng
Public telephone
Có danh bạ điện thoại không?
Is there a phone directory?
Bạn có bán tạp chí bằng tiếng Anh?
Do you sell magazines in English?
Mấy giờ phim bắt đầu?
What time does the movie start?
Làm ơn cho tôi bốn vé
I would like four tickets please
Bộ phim bằng tiếng Anh phải không?
Is the movie in English?
Bắp rang
Popcorn
Tôi có thể tìm một hiệu thuốc ở đâu?
Where can I find a pharmacy?