Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 49 Khách sạn: Đến giờ lên đường

Từ vựng

Tôi cần thuê một chiếc xe
I need to rent a car
Tôi có thể tìm taxi ở đâu?
Where can I find a taxi?
Tôi thích ban công
I like the balcony
Tôi cần một nhân viên mang hành lý
I need a bellhop
Bạn vui lòng gọi giúp tôi một chiếc taxi được không?
Can you get me a taxi?
Tôi đã sẵn sàng trả phòng
I am ready to check out
Tôi rất thích thời gian lưu lại nơi đây
I enjoyed my stay
Đây là một khách sạn xinh đẹp
This is a beautiful hotel
Nhân viên của các bạn thật tuyệt vời
Your staff are outstanding
Tôi sẽ giới thiệu các bạn
I will recommend you
Cảm ơn các bạn vì tất cả
Thank you for everything