Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 48 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 48. Du lịch: Đặt phòng khách sạn

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Can you recommend a cheap hotel?
Bạn có thể giới thiệu một khách sạn rẻ tiền không?
How much does it cost per night?
Chi phí hết bao nhiêu một đêm?
I will stay for three weeks
Tôi sẽ ở lại trong ba tuần
How much does it cost per week?
Chi phí hết bao nhiêu một tuần?
Do you have a room available?
Các bạn có phòng trống không?
Do you have a pool?
Các bạn có bể bơi không?
Where is the pool?
Bể bơi ở đâu?
May I see the room?
Tôi có thể xem phòng không?
Is there anything cheaper?
Có cái nào rẻ hơn không?
Do you have a restaurant?
Các bạn có nhà hàng không?