Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 48 Du lịch: Đặt phòng khách sạn

Từ vựng

Bạn có thể giới thiệu một khách sạn rẻ tiền không?
Can you recommend a cheap hotel?
Chi phí hết bao nhiêu một đêm?
How much does it cost per night?
Tôi sẽ ở lại trong ba tuần
I will stay for three weeks
Chi phí hết bao nhiêu một tuần?
How much does it cost per week?
Các bạn có phòng trống không?
Do you have a room available?
Các bạn có bể bơi không?
Do you have a pool?
Bể bơi ở đâu?
Where is the pool?
Tôi có thể xem phòng không?
May I see the room?
Có cái nào rẻ hơn không?
Is there anything cheaper?
Các bạn có nhà hàng không?
Do you have a restaurant?