Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 47 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 47. Du lịch: Vật dụng cần thiết

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Where is the elevator?
Thang máy ở đâu?
I need to speak with the manager
Tôi cần nói chuyện với người quản lý
The shower does not work
Vòi sen không hoạt động
The room does not have any blankets
Phòng không có cái chăn nào
Can you bring me another pillow?
Bạn có thể mang cho tôi một cái gối nữa không
Our room has not been cleaned
Phòng của chúng tôi không được dọn dẹp
We need towels for the pool
Chúng tôi cần khăn bơi
There is no hot water
Không có nước nóng
I don't like this room
Tôi không thích căn phòng này
We need an air-conditioned room
Chúng tôi cần một phòng có điều hòa
I do not have a reservation
Tôi không đặt phòng trước