Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 47 Du lịch: Vật dụng cần thiết

Từ vựng

Thang máy ở đâu?
Where is the elevator?
Tôi cần nói chuyện với người quản lý
I need to speak with the manager
Vòi sen không hoạt động
The shower does not work
Phòng không có cái chăn nào
The room does not have any blankets
Bạn có thể mang cho tôi một cái gối nữa không
Can you bring me another pillow?
Phòng của chúng tôi không được dọn dẹp
Our room has not been cleaned
Chúng tôi cần khăn bơi
We need towels for the pool
Không có nước nóng
There is no hot water
Tôi không thích căn phòng này
I don't like this room
Chúng tôi cần một phòng có điều hòa
We need an air-conditioned room
Tôi không đặt phòng trước
I do not have a reservation