Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 46 Khách sạn: Nhận phòng

Từ vựng

Tôi đã đặt chỗ
I have a reservation
Phòng có giường đôi không?
Does the room have a double bed?
Phòng khách sạn
Hotel room
Chúng tôi ở đây trong hai tuần
We are here for two weeks
Nó có phòng tắm riêng không?
Does it have a private bathroom?
Chúng tôi muốn loại phòng có cửa sổ nhìn ra biển
We would like to have an ocean view
Chúng tôi cần 3 chìa khóa
We need 3 keys
Nó có hai giường không?
Does it have 2 beds?
Các bạn có phục vụ phòng không?
Do you have room service?
Có bao gồm các bữa ăn không?
Are meals included?
Tôi là khách trọ
I am a guest