Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 44 Du lịch: Anh sẽ đi đâu?

Từ vựng

Ông đang đi đâu?
Where are you headed?
Tôi đang đi nghỉ
I am going on vacation
Ông có bao nhiêu túi?
How many bags do you have?
Tôi đang đi công tác
I am going on a business trip
Ông cần tìm ga nào?
What terminal do you need?
Tôi muốn chỗ ngồi cạnh lối đi
I would like an aisle seat
Tôi muốn chỗ ngồi cạnh cửa sổ
I would like a window seat
Tại sao máy bay lại bị trễ?
Why has the plane been delayed?
Thắt dây an toàn
Fasten your seatbelt
Tôi có thể xin một cái chăn được không?
May I have a blanket?
Tôi đang tìm ga A
I am looking for terminal A
Ga B là dành cho các chuyến bay quốc tế
Terminal B is for international flights
Mấy giờ chúng ta sẽ hạ cánh?
What time are we going to land?