Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 44 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 44. Du lịch: Anh sẽ đi đâu?

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Where are you headed?
Ông đang đi đâu?
I am going on vacation
Tôi đang đi nghỉ
I am going on a business trip
Tôi đang đi công tác
How many bags do you have?
Ông có bao nhiêu túi?
What terminal do you need?
Ông cần tìm ga nào?
I would like an aisle seat
Tôi muốn chỗ ngồi cạnh lối đi
I would like a window seat
Tôi muốn chỗ ngồi cạnh cửa sổ
I am looking for terminal A
Tôi đang tìm ga A
Terminal B is for international flights
Ga B là dành cho các chuyến bay quốc tế
Why has the plane been delayed?
Tại sao máy bay lại bị trễ?
Fasten your seatbelt
Thắt dây an toàn
May I have a blanket?
Tôi có thể xin một cái chăn được không?
What time are we going to land?
Mấy giờ chúng ta sẽ hạ cánh?