Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 42 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 42. Du lịch: Khởi hành và đến

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Departure
Xuất phát
Take-off
Cất cánh
Landing
Hạ cánh
Runway
Đường băng
Arrival
Đến
Terminal building
Nhà ga
Non-smoking section
Khu vực không hút thuốc
Customs office
Bộ phận hải quan
Duty free
Miễn thuế
Security guard
Nhân viên an nình
Metal detector
Máy dò kim loại
X-ray machine
Máy chiếu X-quang
Form of identification
Mẫu khai nhận dạng