Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 42 Du lịch: Khởi hành và đến

Từ vựng

Xuất phát
Departure
Cất cánh
Take-off
Hạ cánh
Landing
Đường băng
Runway
Đến
Arrival
Nhà ga
Terminal building
Khu vực không hút thuốc
Non-smoking section
Bộ phận hải quan
Customs office
Miễn thuế
Duty free
Nhân viên an nình
Security guard
Máy dò kim loại
Metal detector
Máy chiếu X-quang
X-ray machine
Mẫu khai nhận dạng
Form of identification