Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 41 Du lịch: Trên máy bay

Từ vựng

Ngăn hành lý
Luggage compartment
Bàn để khay ăn
Tray table
Lối đi
Aisle
Hàng ghế
Row
Chỗ ngồi
Seat
Gối
Pillow
Tai nghe
Headphones
Dây an toàn
Seatbelt
Độ cao
Altitude
Lối thoát hiểm
Emergency exit
Phao cứu sinh
Life vest
Cánh
Wing
Đuôi
Tail