Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 40 Du lịch: Sân bay

Từ vựng

Sân bay
Airport
Máy bay
Airplane
Chuyến bay
Flight
Vé
Ticket
Phi công
Pilot
Tiếp viên
Flight attendant
Số chuyến bay
Flight number
Cửa lên máy bay
Boarding gate
Phiếu lên máy bay
Boarding pass
Hộ chiếu
Passport
Hành lý xách tay
Carry-on bag
Va li
Suitcase
Hành lý
Baggage