Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 40 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 40. Du lịch: Sân bay

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Airport
Sân bay
Airplane
Máy bay
Flight
Chuyến bay
Ticket
Vé
Pilot
Phi công
Flight attendant
Tiếp viên
Flight number
Số chuyến bay
Boarding gate
Cửa lên máy bay
Boarding pass
Phiếu lên máy bay
Passport
Hộ chiếu
Carry-on bag
Hành lý xách tay
Suitcase
Va li
Baggage
Hành lý