Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 39 Cơ thể: Phần dưới cơ thể

Từ vựng

Hông
Hip
Đùi
Thigh
Mông
Buttocks
Bàn chân
Foot
Chân
Leg
Đầu gối
Knee
Mắt cá chân
Ankle
Bắp chân
Calf
Gót chân
Heel
Ngón chân
Toes