Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 38 Cơ thể: Phần trên cơ thể

Từ vựng

Vai
Shoulder
Ngực
Chest
Lưng
Back
Dạ dày
Stomach
Eo
Waist
Thân mình
Torso
Cánh tay
Arm
Khuỷu tay
Elbow
Cẳng tay
Forearm
Cổ tay
Wrist
Bàn tay
Hand
Ngón tay
Finger
Ngón cái
Thumb
Móng tay
Nail