Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 37 Cơ thể: Mặt

Từ vựng

Tai
Ear
Miệng
Mouth
Răng
Teeth
Lưỡi
Tongue
Môi
Lips
Hàm
Jaw
Cằm
Chin
Cổ
Neck
Họng
Throat