Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 36 Cơ thể: Đầu

Từ vựng

Bộ phận cơ thể
Body parts
Đầu
Head
Tóc
Hair
Mặt
Face
Trán
Forehead
Lông mày
Eyebrow
Lông mi
Eyelashes
Mắt
Eye
Mũi
Nose
Cheek
Tai
Ear