Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 32 Đối lập: Lạnh/nóng

Từ vựng

Lạnh
Cold
Nóng
Hot
Sáng
Light
Tối
Dark
Xấu
Bad
Tốt
Good
Một mình
Alone
Cùng nhau
Together
Ướt
Wet
Khô
Dry
Với
With
Không có
Without