Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 30 Đối lập: To/nhỏ

Từ vựng

To
Big
Nhỏ
Small
Cao
Tall
Thấp
Short
Trẻ
Young
Già
Old
Gầy
Skinny
Béo
Fat
Lên
Up
Xuống
Down
Câu hỏi
Question
Trả lời
Answer