Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 29 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 29. Thời tiết và các mùa

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

How is the weather?
Thời tiết như thế nào?
It is hot
Trời nóng
It is cold
Trời lạnh
It is sunny
Trời nắng
It is cloudy
Trời nhiều mây
It is humid
Trời nồm
It is raining
Trời đang mưa
It is snowing
Tuyết đang rơi
It is windy
Trời nhiều gió
It is nasty
Thời tiết khó chịu
What is the temperature?
Nhiệt độ bao nhiêu?
It is 75 degrees
75 độ
Seasons
Các mùa
Winter
Mùa đông
Summer
Mùa hè
Spring
Mùa xuân
Fall
Mùa thu