Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 26 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 26. Thời gian: Hôm nay là ngày bao nhiêu?

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
What day is it today?
Hôm nay là ngày gì?
Today is November 21, 2013
Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2013
Last week
Tuần trước
Last month
Tháng trước
Next week
Tuần tới
Next month
Tháng tới
Next year
Năm tới
Tonight
Đêm nay
Last night
Đêm qua
Tomorrow morning
Sáng ngày mai
Day before yesterday
Ngày hôm kia
Day after tomorrow
Ngày kia
Weekend
Cuối tuần