Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 24 Thời gian: các ngày trong tuần

Từ vựng

Các ngày trong tuần
The days of the week
Trong bao lâu?
For how long?
Thứ Hai
Monday
Thứ ba
Tuesday
Thứ tư
Wednesday
Thứ năm
Thursday
Thứ sáu
Friday
Thứ bảy
Saturday
Chủ Nhật
Sunday
Hôm qua
Yesterday
Hôm nay
Today
Ngày mai
Tomorrow