Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 23 Con người: Bạn bè

Từ vựng

Hàng xóm
Neighbor
Anh bạn
Friend
Cô bạn
Friend (female)
Bạn đã kết hôn bao lâu rồi?
How long have you been married?
Bạn đã kết hôn chưa?
Are you married?
Cô ấy là bạn gái của anh phải không?
Is she your girlfriend?
Anh ấy là bạn trai của cô phải không?
Is he your boyfriend?