Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 22 Con người: Con gái và con trai

Từ vựng

Con trai
Boy
Con gái
Girl
Phụ nữ
Woman
Đàn ông
Man
Bạn trai
Boyfriend
Bạn gái
Girlfriend
Chị họ
Cousin (female)
Anh họ
Cousin (male)
Aunt
Chú
Uncle
Vợ
Wife
Chồng
Husband