Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 21 Con người: Quan hệ gia đình

Từ vựng

Mẹ kế
Stepmother
Bố dượng
Stepfather
Chị em cùng bố khác mẹ hoặc cùng mẹ khác bố
Stepsister
Anh em cùng bố khác mẹ hoặc cùng mẹ khác bố
Stepbrother
Bố chồng
Father-in-law
Mẹ chồng
Mother-in-law
Anh rể
Brother-in-law
Chị dâu
Sister-in-law
Cô ấy là ai?
Who is she?
Đây là mẹ bạn phải không?
Is this your mother?
Bố của bạn là ai?
Who is your father?
Bạn có quan hệ gì không?
Are you related?
Bạn bao nhiêu tuổi?
How old are you?
Em gái của bạn bao nhiêu tuổi?
How old is your sister?